CALL US

097 46 77 607 | 050 339 90 63

Що таке міжнародний тест PTE?

Pearson Test of English General (PTE) та PTE Young Learners – це міжнародні екзамени, які підтверджують рівень володіння англійською мовою як іноземною. Міжнародний екзамен, що мав спочатку назву London Test of English, існує понад 25 років. З 2009 року екзамен має назву Pearson Test of English. В Україні він проводиться з 2010 року в спеціалізованих центрах тестування, яким тепер є Центр мов та комп’ютерних технологій CLEVER.

Тести PTE General розраховані на підлітків (з 14 років) та дорослих і мають 6 рівнів, відповідно до Загальноєвропейської системи оцінювання володіння іноземною мовою (CEFR). Екзамен PTE Young Learners проходить у формі гри і підходить для дітей віком від 8 до 13 років.

Структура тесту:

PTE General складається з двох частин: письмової (аудiювання, письмо i читання) та усної. Екзаменацiйнi роботи учасникiв тестування перевiряють квалiфiкованi екзаменатори у Великій Британії. Усний тест проводять сертифiкованi екзаменатори у мiсцевих центрах тестування, i його результати також надсилають у Велику Британію для перевiрки.

Всi рiвнi екзамену PTE General вiдповiдають Загальноєвропейськiй системi оцiнювання знання iноземних мов (Common European Framework — CEFR) та мають акредитацiю Ofqual, Велика Британiя (Office of Qualifications and Examinations Regulation – державна організацiя, яка контролює та регулює стандарти i якiсть екзаменiв i тестiв в Англiї та Пiвнiчнiй Iрландiї).

Переваги PTE General

 • Екзамен PTE General всебiчно оцiнює комунiкативну компетенцiю учасника тестування, перевiряючи всi основнi мовнi навички (аудiювання, читання, говорiння i письмо).
 • Акцент не на теорії, а на практицi.
 • Сертифiкати PTE є безстроковими та не потребують повторного складання екзаменiв.
 • Для пiдготовки до екзаменiв PTE можна використовувати стандартні британськi пiдручники, що задовольняють вимоги CEFR, у яких використовується комунiкативна методика.
 • Готуючись до екзамену, ви навчаєтесь англiйськiй мовi, а не тому, як складати екзамен.
 • В завданнях тесту використовуються реальнi життєвi ситуацiї та завдання.
 • Невелика тривалiсть екзамену: вiд 1 години до 3 годин 10 хвилин.
 • Наявнiсть екзаменiв для дiтей — PTE Young Learners.

PTE Young Learners

Тест Pearson Test of English Young Learners (PTE Young Learners) організований таким чином, щоб бути цiкавим та захоплюючим для дiтей i зробити їх перший досвiд вивчення англiйської мови таким, що запам’ятовується та мотивує.

Тести PTE Young Learners — це:

 • Мотивацiя та впевненiсть у собi

 • Реальнi життєвi ситуації

 • Комунiкативна методика

 • Iнтеграцiя всiх чотирьох мовних навичок

 • Оцiнювання та сертифiкат

 • Ефективний зворотнiй зв’язок

За допомогою онлайнової системи виставлення оцiнок (e-Pen) i веб-сайту центру тестування (Edexcel Online) ми оперативно надаємо iнформацiю про успiшнiсть проходження тестiв кандидатами.

Прийом екзаменiв PTE General проводиться 3 рази на рiк (травень, червень i грудень), PTE Young Learners – 3 рази на рiк (травень, червень, листопад).